Thursday, November 15, 2012

OBJEKTIF, KEMAHIRAN DAN KONSTRUK PENGUJIAN LITERASI BAHASA MALAYSIA


Objektif  Tahun 1 (15)

Pada akhir tahun 1 murid berupaya:
1.menulis huruf kecil dan huruf besar dengan betul
2.membaca suku kata terbuka dan suku kata tertutup
3.membina dan menulis suku kata terbuka dan tertutup dengan betul
4.membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup
5.menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup
6. membaca perkataan yang mengandungi digraf dan diftong dengan betul
7.menulis perkataan yang mengandungi digraf dan diftong  dengan betul dan tulisan yang kemas
8.membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding dan konsonan bergabung dengan
betul
9.menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding dan konsonan bergabung dengan
betul serta tulisan yang Kemas  
10. membaca perkataan berimbuhan awalan dan       akhiran dengan betul  
11. menulis perkataan berimbuhan awalan dan akhiran     dengan betul  
12. membaca rangkai kata dengan betul  
13. menulis rangkai kata dengan betul  
14. membaca ayat tunggal dengan sebutan yang jelas dan Intonasi yang betul  
15. membina dan menulis ayat tunggal dengan betul serta tulisan yang kemas
 
 SENARAI KEMAHIRAN LITERASI LINUS TAHUN 1 (9 kemahiran)
Perancangan p&p literasi mestilah berdasarkan kemahiran-kemahiran
 
 
1.0  Menulis Huruf (4)
 1.1  Mengenal bentuk huruf kecil a-z
1.2  Menulis huruf kecil a- z
1.3  Mengenal bentuk huruf besar A-Z
1.4  Menulis huruf besar A-Z
2.0 Membaca Sukukata (5)
2.1.  Membaca dan membunyikan suku kata       terbuka KV (ku, tu, mu)
2.2 Membaca dan membunyikan suku kata  tertutup KVK (bas, beg,pen)
 2.3 Membaca dan membunyikan suku kata  tertutup KVKK (bank, wang)
2.4 Membaca dan membunyikan suku kata   tertutup yang ada diftong (ai, au, oi)
2.5 Membaca dan membunyikan suku kata  tertutup yang ada digraf (ng, ny,sy)
 3. Membina dan menulis sukukata (5)
 
3.1 Membina dan menulis suku kata terbuka KV (ku, tu, mu)
3.2 Membina dan menulis suku kata  tertutup KVK (bas, beg,pen)
3.3 Membina dan menulis suku kata  tertutup KVKK (bank, wang)
3.4 Membina dan menulis suku kata   tertutup yang ada diftong (murai, pulau, amboi)
3.5 Membina dan menulis suku kata tertutup yang ada digraf (ng, ny dan sy)

 4.0 Membaca perkataan (22)
  4.1 Membaca perkataan mengandungi suku                         
             kata terbuka KV+KV (bapa,luka,buta,raga)
§  4.2 Membaca perkataan mengandungi suku     
             kata terbuka V+KV (ubi, isi, api, abu)
§  4.3 Membaca perkataan mengandungi suku kata 
             terbuka KV+KV+KV (bahaya, keladi )
§  4.4 Membaca perkataan mengandungi suku kata
             KVK+KV (banjir, bersih, dompet)
§4.5 Membaca perkataan mengandungi suku kata  
            terbuka KVKK+KV (nangka, bangku,bangsa)
4.6 membaca perkataan yang mengandungi
  VKV
(ubi,isi,api,abu
§4.7 Membaca perkataan yang   mengandungi suku kata tertutup KVK (bas, tas, kek, gam)
§4.8 Membaca perkataan yang mengandungi  suku kata tertutup KV+KVK
§(badak,badan, jarum, kapas,mawar, jalan)
§4.9 Membaca perkataan yang mengandungi  suku kata tertutup
§4.10 Membaca perkataan yang mengandungi
§suku kata  KVK+KVKK (gunting, gendang, dinding
4.11 Membaca perkataan yang mengandungi 
 
sukukata kvkk (bank, wang)
4.12 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup V+KVK (adil,izin,opah)
4.13  Membaca perkataan yang   mengandungi suku kata KVKK+KVKK (pinggang,punggung)
4.14  Membaca perkataan yang mengandungi suku kata VK+KVKK (anjing)
4.15 Membaca perkataan yang  mengandungi suku kata VK+KVK (islam, isnin, ombak)
4.16 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVKK+KVK (langsat,tongkat)4.17 Membaca perkataan yang mengandungi 
 
sukukata KV KVKK (garang, gasing)
 4.17 Membaca perkataan yang mengandungi 
 
sukukata KV KVKK (garang, gasing)
4.18 Membaca perkataan yang mengandungi  diftong (cabai,india,ketua,lantai,radio)
4.19 Membaca perkataan yang mengandungi digraf (bunga, nganga,singa wangi)
4.20 Membaca perkataan yang mengandungi  vokal berganding (buah, cium, duit,baik)
4.21  Membaca perkataan yang mengandungi  konsonan bergabung (klip, stesen, stoking)
4.22 Membaca perkataan yang mempunyai  kata imbuhan
 
§5.0 membina dan menulis perkataan (22)
 
5.1 Membina dan menulis perkataan yang  mengandungi Suku kata KV+KV (kaki, daki)
5.2 Membina dan menulis perkataan yang   mengandungi suku kata V+KV (ubi, aki, abi)
5.3 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KV+KV+KV (lelaki, melayu)
5.4 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVK+KV (baldi, cikgu, camca, lembu) 5.1 Membina dan menulis perkataan yang  mengandungi Suku kata KV+KV (kaki, daki)
5.2 Membina dan menulis perkataan yang   mengandungi suku kata V+KV (ubi, aki, abi)
5.3 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KV+KV+KV (lelaki, melayu)
5.4 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVK+KV (baldi, cikgu, camca, lembu)
 
5.5 Membina dan menulis perkataan yang  mengandungi suku kata KVKK+KV (nangka, bangku,bangsa)
5.6 Membina dan menulis perkataan yang  mengandungi suku kata tertutup KVK (beg,bas,tas)
5.7 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KV+KVK (badan, rotan)
5.8 Membina dan menulis perkataan yang   mengandungi suku kata KVK+KVK (bantal, banjir, cermin, jamban)
5.9 Membina dan menulis perkataan yang  mengandungi suku kata KVK+KVKK (dinding,gunting,gendang)
5.10 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVKK (bank, wang)5.11 Membina dan menulis perkataan yang 
 
mengandungi sukukata VKVK       
 
(ubat,ayam,ikan)
5.12 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata V+KVKK
5.13 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVKK+KVKK
5.14 Membina dan menulis perkataan yang   mengandungi suku kata VK+KVKK
5.15 Membina dan menulis perkataan yang  mengandungi suku kata VK+KVK
5.16 Membina dan menulis perkataan yang  mengandungi suku kata KVKK+KV
5.17 Membina dan menulis perkataan yang  mengandungi suku kata KV+KVKK (garang, gasing)
5.18 Membina dan menulis perkataan yang  mengandungi diftong (cabai,india,ketua,lantai)
5.19 Membina dan menulis perkataan yang  mengandungi digraf (bunga, nganga,singa )
5.20 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata vokal   berganding(buah, cium, duit)
5.21 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata konsonan bergabung (klip, stesen, stoking)
5.22 Membina dan menulis perkataan yang  mengandungi suku kata, kata berimbuhan
 6.0  Membaca rangkaikata(1)
6.1.
Membaca rangkaikata     (cermin mata, jam dinding)
7.0      Membina dan menulis rangkai kata (1)
7.1      Membina dan menulis rangkaikata
§
8.0     Membaca Ayat (2)
8.1     Membaca ayat tunggal
8.2     Memahami ayat tunggal yang dibaca

 9.0 membina dan menulis ayat tunggal (2)
9.1 Membina ayat tunggal berdasarkan pola  ayat  dasar:    (FN+FN) (FN+FK) (FN+FA) (FN+FS)
Ali bermain guli.
Pisau itu tajam. Budak itu pandai.
9.2 Menulis ayat tunggal§ 
 
 

7 comments: