Monday, December 3, 2012

SENARAI KEMAHIRAN LINUS
 Secara umumnya, kemahiran LINUS dibahagikan kepada 12 konstruk. Bermula tahun 2012, semua murid mesti melepasi kesemua konstruk untuk layak ke arus perdana.

LITERASI
KONSTRUK 1
Keupayaan menamakan huruf vocal dan konsanan.
KONSTRUK 2
Keupayaan membunyikan suku kata terbuka.
KONSTRUK 3
Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi  suku kata terbuka.
KONSTRUK 4
Keupayaan membunyikan suku kata tertutup.
KONSTRUK5
Keupayaan membaca suku kata tertutup.
KONSTRUK 6
Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup(ng).
KONSTRUK 7
Keupayaan membaca perkataan yang mengandungidiftong.
KONSTRUK 8
Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi vocal berganding.
KONSTRUK 9
Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi digraph dan konsonan bergabung.
KONSTRUK 10
Keupayaan membaca perkataan berimbuhan awalan dan akhiran.
KONSTRUK 11
Keupayaan membaca ayat mudah.
KONSTRUK 12
Keupayaan membaca dan memahami berdasarkan bahan rangsangan.
NUMERASI
KONSTRUK 1
Keupayaan pranombor dan mengenal angka.
KONSTRUK 2
Keupayaan membilang.
KONSTRUK 3
Keupayaan memaham inilai nombor.
KONSTRUK 4
Keupayaan membuat seriasi.
KONSTRUK5
Keupayaan mengenal matawang Malaysia.
KONSTRUK 6
Keupayaan menyatakan waktu.
KONSTRUK 7
Keupayaan mengendalikan operasi asas.
KONSTRUK 8
Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan matawang Malaysia.
KONSTRUK 9
Keupayaan mengukur panjang objek,jisim objek dan isipadu.
KONSTRUK 10
Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya.
KONSTRUK 11
Keupayaan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat.
KONSTRUK 12
Keupayaan mengaplikasikan  pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan matawang,masa dan ukuran panjang.

6 comments:

  1. blog yang mengandungi banyak maklumat yang berguna.

    ReplyDelete
  2. Program LINUS ini merupakan satu program jangka panjang yang sangat baik jika ia dijalankan dengan betul.Tahniah cikgu.

    ReplyDelete